SODININKŲ BENDRIJOS „VAGA“ PAKARTOTINIS VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Valdybos pirmininko ataskaita metinė bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita, atliktų ir planuojamų darbų ataskaita.
 2. Revizijos ataskaita už 2020-2021 metus. Surinkti mokesčiai, skolos. Metinė pajamų ir išlaidų ataskaita.
 3. Vandens vartotojų ataskaita už 2020-2021 metus. Miesto vandentiekio ir kanalizacijos klausimai.
 4. Pajamų – išlaidų sąmata planai 2021-2022 metams
 5. Nario mokestis, mokesčio nustatomo dydžio svarstymas, mokėjimo tvarka.
 6. SB ‘‘Vaga‘‘ bendrijos pirmininko ir valdybos narių tolimesnio atstovavimo ir sąlygų klausimo svarstymas.
 7. SB ‘‘Vaga‘‘ buhalterinių ataskaitinio laikotarpio keitimo į kalendorinius metus klausimas.
 8. SB Vaga narių skolos, elektros tinklų modernizacija, kiti mokesčiai. Skolininkai, skolų tvarkymas ir administravimas.
 9. Atnaujinti gatvių pavadinimai, skelbimų lenta, nuorodos gatvėse.
 10. SB VAGA gatvių apšvietimas, projekto apžvalga ir detalės, naujos sąmatos svarstymas 2021-2022 metams.
 11. SB VAGA keliai, bendrojo naudojimo gatvės. Greičio ribojimo kalneliai Pilnaties g. Sprendimas dėl lėšų skirtų gatvių remontui panaudojimo sąmatos tvirtinimas 2021-2022 metams.
 12. Tvarka ir bendrosios taisyklės: šiukšlių deginimas, bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ramybės laikas,krūmų ir augalų priežiūra gatvės ribose, žaliųjų   atliekų tvarkymas, buitinių ir kitų atliekų SB VAGA teritorijoje tvarkymas ir priežiūra(uždaros aikštelės šiukšlių konteineriams įrengimas), bendros tvarkos taisyklės.
 13. Kiti einamieji klausimai.

SB „VAGA“ Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

SB „VAGA“ Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

2018 m. rugpjūčio mėn. 12d. 18 val. prie SB „Vaga“ skelbimų lentos ( Babinių Sodų 17 – oji gatvė pradžia) įvyks sodininkų bendrijos „Vaga“ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimas vyks rugpjūčio 26 d. 19 val.
Darbotvarkė:
1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2016-2017 metus
2. Revizijos ataskaita už 2016-2017 metus
3. Pajamų-išlaidų patvirtinimas už 2016-217 metus
4. Pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas 2018 metams
5. Vandens vartotojų ataskaita už 2016-217 metus
6. SB „VAGA“ valdybos rikimai
7. SB „VAGA“ valdybos pirmininko rinkimai
8. Revizijos komisijos rinkimai
9. Bendrijos ateitis (likvidavimas?)
10. Einamieji klausymai
11. Numatomi atlikti darbai 2018 metais ir perspektyva ateičiai:
11.1. Vandentiekio ir kanalizacijos paraiškos teikimas(projekto ruošimas)
11.2. Keliai
11.3. Kelių ribos.

Noritė prisidėti prie bendrijos veiklos?  Siųskite savo kandidaturą arba pasiūlymus  pirmininkas@sbvaga.lt