SODININKŲ BENDRIJOS „VAGA“ PAKARTOTINIS VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Valdybos pirmininko ataskaita metinė bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita, atliktų ir planuojamų darbų ataskaita.
 2. Revizijos ataskaita už 2020-2021 metus. Surinkti mokesčiai, skolos. Metinė pajamų ir išlaidų ataskaita.
 3. Vandens vartotojų ataskaita už 2020-2021 metus. Miesto vandentiekio ir kanalizacijos klausimai.
 4. Pajamų – išlaidų sąmata planai 2021-2022 metams
 5. Nario mokestis, mokesčio nustatomo dydžio svarstymas, mokėjimo tvarka.
 6. SB ‘‘Vaga‘‘ bendrijos pirmininko ir valdybos narių tolimesnio atstovavimo ir sąlygų klausimo svarstymas.
 7. SB ‘‘Vaga‘‘ buhalterinių ataskaitinio laikotarpio keitimo į kalendorinius metus klausimas.
 8. SB Vaga narių skolos, elektros tinklų modernizacija, kiti mokesčiai. Skolininkai, skolų tvarkymas ir administravimas.
 9. Atnaujinti gatvių pavadinimai, skelbimų lenta, nuorodos gatvėse.
 10. SB VAGA gatvių apšvietimas, projekto apžvalga ir detalės, naujos sąmatos svarstymas 2021-2022 metams.
 11. SB VAGA keliai, bendrojo naudojimo gatvės. Greičio ribojimo kalneliai Pilnaties g. Sprendimas dėl lėšų skirtų gatvių remontui panaudojimo sąmatos tvirtinimas 2021-2022 metams.
 12. Tvarka ir bendrosios taisyklės: šiukšlių deginimas, bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ramybės laikas,krūmų ir augalų priežiūra gatvės ribose, žaliųjų   atliekų tvarkymas, buitinių ir kitų atliekų SB VAGA teritorijoje tvarkymas ir priežiūra(uždaros aikštelės šiukšlių konteineriams įrengimas), bendros tvarkos taisyklės.
 13. Kiti einamieji klausimai.